Chicago Blackhawks: Preview and Prediction for Game 7 44228

This photo stored at: blackhawks

Sau khi thu giữ một Game 6 chiến thắng 4-3, Chicago Blackhawks đã đẩy Detroit Red Wings để một trò chơi quyết định 7 - high-definition photo for free download.

blackhawks roster

blackhawks